Translated by Upasaka Fa Jin
meditacija2b
 
Meditacija je zajednička svim svjetskim religijama i postoje doslovno stotine, ako ne i tisuće, meditacijskih tehnika koje su se prolazile kroz stoljeća. 

 

No, svi oblici meditacije počinju s utišavanje uma - prestajanjem slučajnih razmišljanja koje ometaju umnu sposobnost koncentracije. 

 

Počeci meditacije koristi uvijek "sa sjemenom", odnosno, s objekt za koncentraciju. To može biti stvar, poput vezica, ili svijeće, ili cvijet, ili to može biti ideja ili misao, ili zvuk, ili fizički osjećaj kao puls ili disanje, ali ključni sastojak je uvijek fokusirana koncentracija. Izravni prijevod osmog koraka po sanskrtu je zapravo "Prava Koncentracija". Meditacija nastaje, naravno, kada je postignuta Prava koncentracija. 

 

Koncentracija je nešto što moramo naučiti kroz posvećenu praksi, a meditacija je nešto što se jednostavno dogodi s nama kada je naš um pravilno usmjeren kroz koncentraciju. Prvi put kada pokušamo usredotočiti se na "sjeme", to nam se može činiti nemoguće. Um luta u svim smjerovima, i borimo da ga dovedemo pod kontrolu. 

 

Možda ćemo dobiti naš prvi uvid u "um majmuna" i zaprepastiti se kad saznamo da je "Um majmuna" postao naš normalan način postojanja. 

 

Ali ne smijemo se razočarani. Sa stalnom praksom možemo napraviti brzi napredak. Postajemo "navučeni" kad otkrijemo kako nas je meditacija dovela u cijelu novu domenu bića i razumijevanja, te kako obogaćuje naše živote na načine koje nikada nismo niti mogli zamisliti da su mogući.